Progi zwalniające listwowe montuje się prostopadle do osi jezdni w odległości od 10 cm do 20 cm od krawężnika po obu stronach (nieutrudniony przepływ cieków wodnych). Każdy element montuje się przykręcając go za pomocą wkrętów do podłoża jezdni. W celu usadowienia elementów rozporowych konieczne jest wywiercenie w podłożu otworów montażowych o średnicy fi 14 mm i głębokości od 80 mm do 100 mm. Elementy progów dokręca się tak, by płaszczyzna podstawy równo przylegała do podłoża progu. Do dokładnego ustalenia i połączenia elementów progów zwalniających względem siebie służy wystający ze ściany bocznej moduł tzw. pióro-wpust o takim samym kształcie z drugiej strony elementu.

W progach zwalniających PP-30, PW-30, PZ-40 oraz PZ-40/M do prawidłowego połączenia elementów względem siebie używa się ocynkowanej rury stalowej fi 3/4”. Rurę tę kładzie się na nawierzchni, a następnie kolejno układa na niej elementy progu stosując zasadę montażu elementów o przemiennej barwie. Stosowana rura stanowi element wzmacniający. W przypadku najechania hamującego samochodu (ze zblokowanymi kołami) na próg zwalniający, następuje przeniesienie sił na wszystkie elementy progu, dzięki czemu nie dochodzi do wyrwania pojedynczych elementów progu.

Bardzo ważnym aspektem, o który należy zadbać przy montażu progów to, konieczność zapewnienia przepływu cieku wody. Bezpośrednio przed i za progiem zwalniającym nie mogą tworzyć się kałuże wody lub tafli lodu. Drugim ważnym elementem jest upewnienie się czy próg nie ograniczy dostępu do urządzeń znajdujących się w jezdni lub pod nią (np. studzienek ściekowych, rewizyjnych).

Progi zwalniające

Elementy montażowe

Komplet elementów montażowych składa się z:

  • wkręt kotwiący Tr10x2.5 mm x 100 mm (lub wkręt M10x80)
  • podkładka stalowa ocynkowana
  • kołek rozporowy 14×80 mm

Ilości wyżej wymienionych elementów muszą odpowiadać ilościom otworów montażowych w progach zwalniających.