Wysoka jakość
Gwarancja
Doświadczenie

montaż progów

Progi zwalniające listwowe montuje się prostopadle do osi jezdni w odległości od 10 cm do 20 cm od krawężnika po obu stronach (nieutrudniony przepływ cieków wodnych). Każdy element montuje się przykręcając go za pomocą wkrętów do podłoża jezdni. W celu usadowienia elementów rozporowych konieczne jest wywiercenie w podłożu otworów montażowych o średnicy fi 14 mm i głębokości od 80 mm do 100 mm. Elementy progów dokręca się tak, by płaszczyzna podstawy równo przylegała do podłoża progu. Do dokładnego ustalenia i połączenia elementów progów zwalniających względem siebie służy wystający ze ściany bocznej moduł tzw. pióro-wpust o takim samym kształcie z drugiej strony elementu.

W progach zwalniających PP-30, PW-30, PZ-40 oraz PZ-40/M do prawidłowego połączenia elementów względem siebie używa się ocynkowanej rury stalowej fi 3/4”. Rurę tę kładzie się na nawierzchni, a następnie kolejno układa na niej elementy progu stosując zasadę montażu elementów o przemiennej barwie. Stosowana rura stanowi element wzmacniający. W przypadku najechania hamującego samochodu (ze zblokowanymi kołami) na próg zwalniający, następuje przeniesienie sił na wszystkie elementy progu, dzięki czemu nie dochodzi do wyrwania pojedynczych elementów progu.

Bardzo ważnym aspektem, o który należy zadbać przy montażu progów to, konieczność zapewnienia przepływu cieku wody. Bezpośrednio przed i za progiem zwalniającym nie mogą tworzyć się kałuże wody lub tafli lodu. Drugim ważnym elementem jest upewnienie się czy próg nie ograniczy dostępu do urządzeń znajdujących się w jezdni lub pod nią (np. studzienek ściekowych, rewizyjnych).


Progi zwalniające

Elementy montażowe

Komplet elementów montażowych składa się z:

  • wkręt kotwiący Tr10x2.5 mm x 100 mm (lub wkręt M10x80)
  • podkładka stalowa ocynkowana
  • kołek rozporowy 14x80 mm
Ilości wyżej wymienionych elementów muszą odpowiadać ilościom otworów montażowych w progach zwalniających.

Firma Szymkowiak

ul. Wolińska 19
64-100 Leszno
tel/fax: (65) 533 0743
kom: 509 657 929
info@progi-zwalniajace.pl

Oddział w Szczecinie

ul. Południowa 25B/124
71-001 Szczecin
tel.: (91) 435 88 03
kom.: 533 399 987

Oddział w Krakowie

ul. Płk. Dąbka 8
30-732 Kraków
tel: (12) 357 52 17
kom.: 533 322 987

Nasz sklep

Zapraszamy do korzystania z naszego sklepu, w którym w atrakcyjnych cenach oferujemy progi zwalniające.

www.sklep.szymkowiak.pl