Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane pytania w tematyce progów zwalniających i podrzutowych. Jeżeli nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na swoje pytanie, prosimy o kontakt z nami.

Czym kierować się przy wyborze progów zwalniających?

Wybór progów zależy od docelowych prędkości, które chce się uzyskać na danym obszarze po uspokojeniu ruchu, kategorią drogi na, której zainstalowane mają zostać progi.
Poniżej przedstawione są modele progów liniowych wraz z ich granicznymi prędkościami:

  • PP-30 – od 5 do 8 km/h
  • PZL-40 – od 5 do 8 km/h
  • PZ-40/S – do 20 km/h
  • PZ-60/5 – do 20 km/h
  • PZ/90/5 – do 25 km/h
  • PZ-90/7 – do 20 km/h

Na drogach publicznych dopuszczalne jest stosowanie tylko progów zwalniających (nie podrzutowych). W przypadku dróg, z których korzystają autobusy komunikacji miejskiej stosować należy progi wyspowe.

Jak należy oznakować progi zwalniające i podrzutowe?

Progom zwalniającym dedykowane są trzy znaki pionowe:

  • A-11a – ostrzega przed progiem zwalniającym,
  • B-33 – zabrania przekraczania prędkości określonej liczbą kilometrów na godzinę,
  • T-1 – wskazuje odległość znaku ostrzegawczego od (w tym przypadku) progu zwalniającego.


W uzasadnionych przypadkach możliwe jest stosowanie tabliczki T-2 lub tabliczki informującej o ilości zamontowanych progów (np. „x2”).

Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, iż progi zwalniające nie zawsze muszą być oznakowane. Wyjątkami są strefy zamieszkania, gdzie dopuszczalna prędkość maksymalna wynosi do 20 km/h, jak również strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h jeżeli próg zwalniający pozwala na spokojne pokonanie.
W zależności od potrzeb progi zwalniające mogą być stosowane pojedynczo lub w seriach liczących co najmniej 3 progi. W przypadku serii progów każdy kolejny umieszcza się w odległości nie mniejszej niż 20 m i nie większej niż 150 m od progu poprzedzającego.
Od zmroku do świtu w warunkach niedostatecznej widoczności wytyczne wymagają oświetlenia progów zwalniających. Odległość od latarni nie może być większa niż 40 m.Co to jest P-25?

P-25 jest znakiem poziomym informującym o progu zwalniającym i oznacza wypukłość jezdni. Nie musi być stosowany, gdy próg zwalniający wykonany jest z segmentów barwy czarnej i żółtej. Oznakowanie poziome P-25 najczęściej wykonywane jest przy progach zwalniających wykonanych z kostki brukowej lub asfaltu.

Czy kołki rozporowe są odpowiednio mocnym systemem mocującym?

W przypadku utwardzonego podłoża jak beton czy asfalt – oczywiście. W Aprobacie Technicznej zaopiniowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów producent zaleca, by do montażu progów użyć właśnie kołków rozporowych.

Progi zwalniające

Czy jezdnia musi być specjalnie przygotowana?

Powierzchnia jezdni lub innego miejsca przewidzianego do zamontowania progów najazdowych/podrzutowych, musi być na tyle równa, by wszystkie elementy przylegały do podłoża. Należy pamiętać również o odgrodzeniu pasa, na którym odbędzie się montaż.

Czy kostka brukowa jest podłożem pozwalającym na skuteczny montaż?

Kostka betonowa, podobnie jak asfalt oraz beton, są odpowiednimi powierzchniami do montażu progów. Oczywiście zdarzają się wyjątki, a elementem wykluczającym są koleiny, ubytki w drodze. Konieczność wykonania fundamentu powstaje w przypadku montażu progu na kostce granitowej, ażurowej oraz przy gruncie nieutwardzonym. Jako warstwę wyrównującą używa się najczęściej betonu o odpowiedniej klasie odporności.

Czy w warunkach zimowych można przeprowadzać montaż progów zwalniających?

Montując progi zwalniające przy ujemnej temperaturze należy zwrócić uwagę na magazynowanie ich przed montażem. Przechowywanie w dodatniej temperaturze zapewnia zachowanie odpowiedniej elastyczności, a ten warunek ułatwia dopasowanie dolnej powierzchni progów do ewentualnych nierówności jezdni.