Montaż progów

Progi zwalniające listwowe montuje się prostopadle do osi jezdni w odległości od 10 cm do 20 cm od krawężnika po obu stronach (nieutrudniony przepływ cieków wodnych). Każdy element montuje się przykręcając go za pomocą wkrętów do podłoża jezdni. W celu usadowienia elementów Read More